+ -

31

paź

Konferencja 31.10

Fundacja na Rzecz Czystej Energii – operator naukowych konferencji, eksponujących problematykę bezpieczeństwa energetycznego, ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w XIV Konferencji Naukowej z cyklu Rynki surowców i energii. Tegoroczna edycja prowadzona jest pod tytułem: 
Energetyka a zrównoważony rozwój
29 - 30 listopada 2023 . w Poznaniu
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie
Fundacja na Rzecz Czystej Energii – operator naukowych konferencji, eksponujących problematykę bezpieczeństwa energetycznego, ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w XIV Konferencji Naukowej z cyklu Rynki surowców i energii. Tegoroczna edycja prowadzona jest pod tytułem: 
 
Energetyka a zrównoważony rozwój
29 - 30 listopada 2023 . w Poznaniu
 
Organizatorami Konferencji są jednostki badawcze, od lat współpracujące z Fundacją na Rzecz Czystej Energii. Honory gospodarza pełnić będzie Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznański Park Naukowo Technologiczny. Wśród animatorów są zarówno uczelnie wyższe i podmioty gospodarcze. Nadaje to naszym spotkaniom spotkaniu specjalnego charakteru i zapewnia wieloaspektowe podejście do podejmowanej problematyki. Obejmuje ona, w zakresie wskazanym tematem, zagadnienia: ekonomiczno-społeczne, geopolityczne, logistyczne, przyrodnicze, techniczne i prawne.
 
Autorom, których teksty zostaną pozytywnie zrecenzowane, zapewniamy publikacje w zbiorowych monografiach tematycznych u Wydawcy ujętego na liście MEiN !!! 
+ wybrane artykuły w czasopiśmie z listy MEiN (70 pkt)
 
Koordynatorzy:

 dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UAM  

e-mail: konferencje@fundacjaenergia.pl  

 dr inż. Radosław Szczerbowski PP 
   tel. +48 502 214 500

 

                                                                                      
 
Cennik:
Pełny udział w Konferencji (bankiet+ certyfikat uczestnictwa+ publikacja - 600 zł).
Doktoranci 100 zł zniżki.
Udział hybrydowy zdalny (certyfikat uczestnictwa+ publikacja) 400 zł.
Udział bierny (dyplom+ publikacja) 350 zł. Dodatkowe atrakcje 50 zł (wycieczka fakultatywna).
Zapewniamy pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych (miejsce w apartamencie 2 osobowym 180 zł, apartament na wyłączność 300 zł)
 
Kierownictwo Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Bogusław Jagusiak
prof. dr hab. Jerzy Konieczny
prof. UAM. dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz
prof. UE. dr hab. Agnieszka Ziomek
prof. WSB dr hab. Sławomir Jankiewicz
prof. UAM dr hab. Mikołaj Tomaszyk
dr hab. Dominika Narożna
dr Waldemar Jarczewski
dr Jacek Raubo
dr Lech Konopka
dr Dariusz Dymek
dr inż. Radosław Szczerbowski
dr Robert Sobków
Komitet Organizacyjny
dr hab. Dominika Narożna (Przewodnicząca)
prof. UAM dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz
dr inż. Radosław Szczerbowski
 
                                                                                                                                                 
Preferowane Panele:
Ekonomia i społeczeństwo
Ceny na rynku paliw i energii – znaczenie gospodarcze i społeczne
Społeczny wymiar energetyki
Konsument na rynku energii 
Energetyka a administracja rządowa i samorządowa
Energetyka i komunikacja 
Kryzys energetyczny w mediach
Przekazy medialne podmiotów gospodarczych sektora energetycznego
Jednostki samorządu terytorialnego wobec kwestii energetycznych
Logistyka
Infrastruktura transferu surowców i energii – bezpieczeństwo i rozwój
Łańcuch dostaw surowców i produktów energetycznych
Energetyka rozproszona – wyzwania logistyczne
Transport, w tym elektromobilność
Ekologistyka
Logistyka w przestrzeni miejskiej
Polityka i prawo
Polityka energetyczna organizacji ponadnarodowych, energetyka wybranych państw 
Konwencjonalne i odnawialne źródła energii w świetle zmian legislacyjnych
Regulacja rynków paliwowych i energetycznych
Środowisko
Energetyka wobec wyzwań dla środowiska naturalnego oraz klimatu
Środowiskowa i ekologiczna ocena wyrobów
Handel i zarządzanie emisjami
Ekologia a innowacje
Edukacja ekologiczna
Technika
Nośniki energii
Magazynowanie energii
Sprawność i efektywność energetyczna
Bezpieczeństwo i obronność
Bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze regionalnym, makroregionalnym i narodowym
Infrastruktura krytyczna i zarządzanie ryzykiem w energetyce
Bezpieczeństwo cybernetyczne
E-bezpieczeństwo systemu energetycznego
E-bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych
Sztuczna inteligencja w energetyce
Odnawialne źródła energii
Hydroenergetyka
Energetyka solarna
Energetyka wiatrowa
Biogaz , biomasa
Energetyka w aglomeracji miejskiej
Energetyka i obiekty energetyczne w przestrzeni miejskiej
Segregacja odpadów i recykling
Zrównoważony rozwój w przestrzeni miejskiej
Zanieczyszczenie powietrza 
Energetyka na obszarach wiejskich
Spółdzielnie energetyczne
Bioenergetyka (biomasa, biogaz, biowodór, bioetanol)
Biopaliwa, szczególnie bioetanol w energetyce 
Zaopatrzenie energetyczne gospodarstw rolnych
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA: Formularz zgłoszeniowy

Komentarze

Nie ma komentarzy


Dodaj komentarz