Ta strona korzysta z cookies

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny,
co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na zamieszczanie ich na urządzeniu.Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany tych ustawień.
x
+ -

Standardy edycyjne

INFORMACJE O TEKŚCIE:

 • Powinien liczyć maksymalnie 40 tys. znaków (włączając tekst właściwy, abstrakty, słowa kluczowe, tabele i wykresy, przypisy oraz spis literatury) 
 • Do tekstu powinien być dołączony spis literatury uporządkowany rosnąco 
 • Do tekstu powinny być dołączone abstrakty w językach polskim oraz angielskim (liczące maksymalnie 250 wyrazów), których funkcją jest wskazanie celów, metod analizy i głównych wniosków oraz ekspozycja wartości dodanej dla podjętej problematyki w sposób syntetyczny i klarowny; abstrakty powinny zawierać tożsamą treść 
 • Do tekstu powinny być dołączone słowa kluczowe (od 5 do 8 słów) w językach polskim i angielskim 
 • Do tekstu powinien być dołączony tytuł w języku angielskim
 • Do tekstu powinien być dołączony biogram autorów

 

SPIS LITERATURY:

 • Spis powinien być uporządkowany alfabetycznie 
 • W tytułach dzieł oraz artykułów należy stosować kursywę 
 • Tytuły czasopism należy umieszczać w cudzysłowie 
 • Nie należy podawać nazw wydawnictw 
 • W przypadku książki – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), przecinek, tytuł, przecinek, miejsce i rok wydania, kropka 

Lem S., Bomba megabitowa, Kraków 1999.

 • W przypadku prac zbiorowych – tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko redaktora, (red.), przecinek, miejsce i rok wydania, kropka 

Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, M. Szpakowska (red.), Warszawa 2008.

Metropolitan Democracies. Transformations of the State and Urban Policy in Canada, France and Great Britain, P. Booth, B. Jouve (red.), Burlington 2005.

 

 • W przypadku tekstów w pracach zbiorowych – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), przecinek, tytuł, przecinek, [w:], tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko redaktora, (red.), przecinek, miejsce i rok wydania, kropka 

Wolf N., Mit piękności, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów

M. Szpakowska (red.), Warszawa 2008.

 • W przypadku artykułu w czasopiśmie – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), przecinek, tytuł, przecinek, tytuł czasopisma i rok, przecinek, kolejny numer czasopisma, kropka 

Szlendak T., Techno-dzieci końca ery industrialnej, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 1, s. 22.

Anton T.J., Incrementalism in Utopia. The Political Integration in Metropolitan Stockholm, „Urban Affairs Review” 1969, nr 5, t. 59, s. 59–82.

 

 • W przypadku tekstów z Internetu – nazwisko autora i pierwsza litera imienia (imion), przecinek, tytuł, przecinek, nazwa strony, przecinek, dokładny adres internetowy, [dostęp: (data w formacie dd.mm.rrrr)], kropka 

Zasztowt K., Rok po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Stan realizacji porozumień Sarkozy – Miedwiediew z 12 sierpnia 2008 r. oraz 8 września 2008 r., Oficjalna Strona Biura Bezpieczeństwa Narodowego, http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/501/1804/Analiza_BBN_Rok_po_wojnie_rosyjskogruzinskiej_Stan_realizacji_porozumien_Sarkozy.html [dostęp: 10.12.2009].

   

PRZYPISY:

 • Przypisy należy umieszczać w dole strony 
 • Przypisy należy numerować rosnąco używając cyfr arabskich (1, 2, 3 etc.) 
 • W tytułach dzieł oraz artykułów należy stosować kursywę 
 • Tytuły czasopism należy umieszczać w cudzysłowie 
 • Nie należy podawać nazw wydawnictw 
 • Należy stosować łacińskie skróty ibidem, idem, op.cit. 
 • W przypadku książki – pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora, przecinek, tytuł, przecinek, miejsce i rok wydania, przecinek, s. (numer strony lub przedział stron oddzielony myślnikiem bez obustronnych spacji), kropka 

S. Lem, Bomba megabitowa, Kraków 1999, s. 12–14. 

 • W przypadku, gdy dana publikacja jest cytowana po raz kolejny – pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora, przecinek, fragment tytułu, wielokropek, op.cit.

S. Lem, Bomba..., op.cit.

 • W przypadku prac zbiorowych – tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko redaktora, (red.), przecinek, miejsce i rok wydania, przecinek, s. (numer strony lub przedział stron oddzielony myślnikiem bez obustronnych spacji), kropka 

Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, M. Szpakowska (red.), Warszawa 2008, 

s. 65.

Metropolitan Democracies. Transformations of the State and Urban Policy in Canada, France and Great Britain, P. Booth, B. Jouve (red.), Burlington 2005, s. 3.

 

 • W przypadku tekstów w pracach zbiorowych – pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora, przecinek, tytuł, przecinek, [w:], tytuł, przecinek, pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko redaktora, (red.), przecinek, miejsce i rok wydania, przecinek, s. (numer strony lub przedział stron oddzielony myślnikiem bez obustronnych spacji), kropka 

N. Wolf, Mit piekności, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, M. Szpakowska (red.), Warszawa 2008.

 • W przypadku artykułu w czasopiśmie – pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora, przecinek, tytuł, przecinek, tytuł czasopisma i rok, przecinek, kolejny numer czasopisma, przecinek, s. (numer strony lub przedział stron oddzielony myślnikiem bez obustronnych spacji), kropka 

T. Szlendak, Techno-dzieci końca ery industrialnej, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 1, s. 22.

T. J. Anton, Incrementalism in Utopia. The Political Integration in Metropolitan

Stockholm, „Urban Affairs Review” 1969, nr 5, t. 59, s. 59–82.

 

 • W przypadku tekstów z Internetu – pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora, przecinek, tytuł, przecinek, nazwa strony, przecinek, dokładny adres internetowy, [dostęp: (data w formacie dd.mm.rrrr)], kropka 

K. Zasztowt, Rok po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Stan realizacji porozumień Sarkozy – Miedwiediew z 12 sierpnia 2008 r. oraz 8 września 2008 r., Oficjalna Strona Biura Bezpieczeństwa Narodowego, http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/501/1804/Analiza_BBN_Rok_po_wojnie_rosyjskogruzinskiej_Stan_realizacji_porozumien_Sarkozy.html [dostęp: 10.12.2009].

   

INFORMACJE EDYTORSKIE:

 • Interlinia 1,15 
 • Czcionka - Times New Roman 12
 • Tekst wyjustowany 
 • Do cytatów należy stosować cudzysłów 
 • Szerokość tabel, wykresów, rysunków – 13 cm – na szerokość tekstu
 • Marginesy:
  • Górny 2,5
  • Dolny 7,5
  • Prawy 4,0
  • Lewy 4,0

Nasze publikacje

Dzięki organizowanym przez naszą Fundację konferencjom naukowo - technicznym oraz wydawnictwu zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami tutaj

TOM I.png TOM II.png

Ok�adka.jpg

ok�ada.png