+ -

8

maj

Energetyka a gospodarka zrównoważonego rozwoju 16 i 17 maja 2024 r. – Poznań

XII Konferencja Naukowa z cyklu
Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska

Energetyka a gospodarka zrównoważonego rozwoju 16 i 17 maja 2024 r. – Poznań

O konferencji

Konferencja skierowana jest do:

  • kspertów ds. energetyki i ochrony środowiska;
  • przedstawicieli przedsiębiorstw sektora energetycznego;
  • przedstawicieli administracji państwowej;
  • pracowników naukowych uczelni wyższych;
  • organizacji pozarządowych;
  • oraz dla wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa energetycznego oraz ochroną środowiska naturalnego.

Ze względu na wyjątkową sytuację powstałą w wyniku konfliktu na Ukrainie tradycyjna tematyka obrad, właściwa dla zagadnień z zakresu polityki energetycznej i technologii oraz ochrony środowiska, została poszerzona o spektrum problematyki związanej z reperkusjami społeczno-gospodarczymi konfliktu dla bezpieczeństwa Polski i Europy: uchodźstwo i migracje, bezpieczeństwo zdrowotne, pomoc humanitarna itp.

Uczestnictwo przedstawicieli powyższych środowisk stanowi gwarancje szerokiego forum, zapewniającego wymianę interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczeń przedstawicieli świata nauki i biznesu.

 


Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego pod adresem: Formularz 16.05

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie konferencji: http://konferencja.fundacjaenergia.pl/pl


Komentarze

Nie ma komentarzy


Dodaj komentarz