+ -

22

cze

Fotorelacja z konferencji - Poznań, czerwiec 2014

W dniu 17 czerwca  2014 roku w Instytucie Zachodnim w Poznaniu odbyła się Konferencja Naukowa "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska". Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją pokonferencyjną. Dziękujemy za tak liczny udział. Więcej szczegółów dotyczących konferencji wkrótce. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konferencji za udział oraz dyskusję nad bezpieczeństwem energetycznym w Europie oraz ochroną środowiska naturalnego.

 

Partnerzy Konferencji

Instytut Zachodni w Poznaniu

Politechnika Poznańska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Szczeciński

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu