+ -

8

kwi

Tropiciele Cząstek Stałych - I edycja patroli

Dym z komina w naszych płucach. Patrole wytropiły cząstki stałe. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami I edycji patroli "Cząstek Stałych".

I edycja patroli „Tropicieli Cząstek Stałych” dobiegła końca. Wyniki pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w 8 miejscowościach w różnych regionach Polski są niepokojące. Wszędzie stężenie cząstek w powietrzu jest wysokie.

Drobinki pyłu PM2,5, powstającego m.in. w rezultacie palenia w piecach domowych węglem i drewnem, są tak małe, że przedostają się nie tylko do układu oddechowego, ale również krwionośnego. Zwiększają tym samym zachorowalność na nowotwory płuc i choroby układu oddechowego, w tym astmę i POChP(przewlekłą obturacyjną chorobę płuc).  
 
Za pomocą przenośnego sprzętu pomiarowego, patrole „Tropicieli Cząstek Stałych” dokonały w dniach 10-19 marca br. poglądowych pomiarów stężenia pyłu PM2,5 w 8 wybranych miastach  w Polsce. Wśród wybranych lokalizacji największe zanieczyszczenie powietrza odnotowano w Wieliczce, a najmniejsze w Łapach. Szczegółowe wyniki przedstawiają się następująco:
 

Lokalizacja patrolu i akcji zdrowotnej

Termin pomiaru cząstek stałych

Wynik pomiaru cząstek stałych PM2,5
(w µg/m3)

Wieliczka (woj. małopolskie)

11 marca

139,5

Luboń (woj. wielkopolskie)

11 marca

124

Pruszków (woj. mazowieckie)

13 marca

50,8

Siemianowice Śląskie (woj. śląskie)

13 marca

109,6

Dobre Miasto (woj. warmińsko-mazurskie)

14 marca

71,8

Łapy (woj.podlaskie)

17 marca

33

Świdnik  (woj. lubelskie)

18 marca

59,8

Pabianice (woj. łódzkie)

19 marca

72,2

 

- Pomiary i oceny stężenia pyłu PM2,5 prowadzone przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska wskazują, iż w okresie chłodnym, od października do końca marca, stężenia dobowe pyłu PM2,5 na obszarach miast często przekraczają wartość  25 µg/m3 i jest to spowodowane głównie spalaniem paliw stałych (węgiel, drewno) w piecach indywidualnych oraz wzmożonym ruchem samochodowym  ̶  komentuje Barbara Toczko, główny specjalista z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który objął Honorowy Patronat nad kampanią „Tropiciele Cząstek Stałych”.   ̶  Ze względu na zwiększoną gęstość zaludnienia i niższe średnie prędkości wiatru na południu Polski, stężenia pyłu zawieszonego na tych obszarach są znacznie wyższe niż w Polsce północnej. Wyniki pomiarów uzyskane w ramach kampanii potwierdzają ten stan rzeczy.  Zaznaczyć jednak należy, iż zgodnie z polskim i unijnym prawem poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5  - 25 µg/m3 - jest  normą średnioroczną a nie dobową, tak więc dobowe przekroczenie tej wartości nie oznacza przekroczenia normy.

Mieszkańcy miejscowości, w których odbywały się patrole, zostali zaproszeni na specjalne akcje informacyjno-zdrowotne, które odbyły się 15 marca lub 22 marca. Podczas akcji studenci medycyny wykonywali bezpłatne badania medyczne. Akcje cieszyły się sporym zainteresowaniem – wzięło  w nich udział prawie 1500 osób. Wykonano 109 badań spirometrycznych, pozwalających na wczesne zdiagnozowanie chorób oskrzeli, takich jak astma czy POChP. Dodatkowo przeprowadzono łącznie 541 badań glikemii (pomiaru stężenia cukru we krwi), 600 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi i 185 obliczeń BMI (wskaźnika masy ciała). Wszyscy zainteresowani mogli także skorzystać z bezpłatnych porad medycznych oraz otrzymać materiały informacyjne o kampanii „Tropiciele Cząstek Stałych” i problemach zdrowotnych związanych z zanieczyszczonym powietrzem. 
 
I edycja patroli „Tropicieli Cząstek Stałych” odbyła się przy wsparciu partnerów kampanii: Koła Naukowego Ochrony Środowiska przy Politechnice Warszawskiej i firmy 3M, które udostępniły odpowiedni sprzęt pomiarowy, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergię i POCHP, która przekazała materiały informacyjne, oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, którego członkowie wchodzili w skład patroli.
 
- Cieszymy się, że udało nam się dotrzeć do tak sporej grupy odbiorców. Zazwyczaj podobne organizowane przez IFMSA-Poland akcje odbywają się w dużych miastach, gdzie dostęp do podstawowych badań nie jest utrudniony. Wyjście do mniejszych miejscowości, gdzie nasza inicjatywa trafia do bardziej potrzebujących pacjentów, jest dla nas pozytywną i pożądaną odmianą – mówi Marek Dryżałowski, Koordynator Narodowy ds. Zdrowia Publicznego IFMSA Poland.
 
Organizatorem kampanii „Tropiciele Cząstek Stałych” jest Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), które działa na rzecz rozwoju nowoczesnej i niskoemisyjnej energetyki na terenach wiejskich. Zdaniem organizacji wymiana źródła ogrzewania z węglowego na niskoemisyjne (gazowe lub odnawialne) zdecydowanie przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zmniejszy ryzyko zachorowania na choroby płuc. 
 

Zdjęcia z patroli oraz akcji informacyjno-zdrowotnych dostępne są na profilu Facebook „Tropicieli Cząstek Stałych”: https://www.facebook.com/TropicieleCzastekStalych.

Tropiciele CS.png

http://www.tropicieleczastekstalych.pl/

 

Organizatorem kampanii jest Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), działające na rzecz nowoczesnych źródeł energii i zwiększania dostępu do nich, w szczególności na obszarach wiejskich. Szczegóły znajdują się na stronie:

logo FREE.png

http://www.forumfree.pl/

 

Kampania edukacyjna potrwa od stycznia
do grudnia 2014 roku.

 

Partnerzy akcji: