+ -

1

gru

Podsumowanie III Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo Energetyczne"

W dniach 19 - 20 listopada 2013 roku w Instytucie Zachodnim w Poznaniu odbyła się III Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Energetyczne - Rynki Surowców i Energii. Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją z przebiegu konferencji.

Konferencja

Tegoroczna konferencja energetyczna zgromadziła w jednym miejscu przedstawicieli świata nauki oraz biznesu. Uczestnicy podjęli dyskusje na temat różnych aspektów prawnych, geopolitycznych, ekonomiczno - społecznych, logistycznych oraz technologicznych w dziedzinie Bezpieczeństwa Energetycznego w tym Odnawialnych Źródeł Energii. 

Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji naukowo-badawczych oraz samorządu. Patronat honorowy nad konferencją objął Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego dr Wojciech Drożdż, który zaszczycił nas swoją obecnością otwierając panele obrad.

Dwudniowy, obszerny program wydarzenia został podzielony na 7 paneli tematycznych zawierających w sumie 50 wykładów i prezentacji.

Z konkluzji pokonferencyjnych warto odnotować daleko posunięty sceptycyzm obradujących do szans, jakie zdaniem polskich gremiów rządowych daje eksploatacja w naszym kraju gazu wydobywanego ze skał łupkowych. Dotyczy on zarówno stanu zasobów gazu, jak i rentowności jego wydobycia. Nawet nigdy nie kryjący swego krytycyzmu wobec inicjatyw proekologicznych Andrzej Szczęśniak – niezależny ekspert rynku paliw i energii, który pełnił funkcję prowadzącego obrady, odniósł się, najdelikatniej rzecz ujmując, z ogromną powściągliwością do nadziei, jakie wiązane są z „łupkiem” w polskich planach gospodarczych. Naukowcy zwracali uwagę na cały szereg zagrożeń i niebezpieczeństw, które niesie za sobą eksploatacja takich pokładów gazu ziemnego.

Inną, zdawałoby się nie mniej budującą refleksją, jaka nasunęła się po wysłuchaniu wygłaszanych referatów, było częste podjęcie wątków i zagadnień związanych z energetyką, które dotąd pomijano lub marginalizowano, a z punktu widzenia każdego z nas są istotne. Za przykład posłużyć może tu referat na temat elektrowni wiatrowych w architekturze. Po jego wysłuchaniu można było odnieść wrażenie, jakoby większość obecnych na sali ekspertów i naukowców zajmujących się energetyką była wyraźnie zaskoczona pięknem i designem, jaki łączy się z czystą energią.

Kameralny charakter konferencji sprzyjał wielu konstruktywnym dyskusjom oraz wymianie poglądów pomiędzy światem nauki a praktycznym podejściem sektora biznesu.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się również zagraniczni przedstawiciele z Ukrainy i Rosji. 

Na zakończenie konferencji odbyła się uroczysta kolacja oraz wręczone zostały pamiątkowe certyfikaty.

Całość zebranych i prezentowanych materiałów zostanie opublikowana w monografii pokonferencyjnej w formie książki, która zostanie wydana w pierwszym kwartale 2014 roku.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konferencji za udział oraz dyskusję nad tak znaczącym aktualnie problemem Bezpieczeństwa Energetycznego. 

 

Partnerzy Konferencji

Instytut Zachodni w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Uniwersytet Szczeciński

Politechnika Poznańska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Partnerzy medialni konferencji

http://www.czystaenergia.pl/

http://www.oze.pl/

 

Galeria konferencji